Ga naar de startpagina

Het laatste nieuwsGa naar de verslagenBekijk de komende evenementen in de kalenderGa naar de uitslagenGa naar het discussie forumTrainings tipsLinks naar andere pagina'sMeest gestelde vragen

Nieuws actueel
21 sep 2019
Voorbeschouwing Spartathlon 2019
18 sep 2019
Sri Chinmoy 6 uur op zaterdag 28 september
14 sep 2019
Nog 2 Nederlandse records bij de vrouwen 100 km
14 sep 2019
Uitslag Nederlands Kampioenschap 100 km
Nieuws in 2019
* September
* 21 sep 2019: Voorbeschouwing Spartathlon 2019
* 18 sep 2019: Sri Chinmoy 6 uur op zaterdag 28 september
* 14 sep 2019: Nog 2 Nederlandse records bij de vrouwen 100 km
* 14 sep 2019: Uitslag Nederlands Kampioenschap 100 km
* 14 sep 2019: Hinke Schokker wint de RUN met nieuw Nederlands record!
* 14 sep 2019: Matteo Lucchese wint de RUN Winschoten 100 km
* 14 sep 2019: Tussenstanden NK 100 km
* 14 sep 2019: Prachtige 50 km tijden in Winschoten (met link naar de einduitslag)
* 9 sep 2019: Voorbeschouwing RUN Winschoten 2019
* 6 sep 2019: WK 50 km Brasov, kort verslag
* Augustus
* Juli
* Juni
* Mei
* April
* Maart
* Februari
* Januari
Nieuws in 2018
Nieuws in 2017
Nieuws in 2016
Nieuws in 2015
Nieuws in 2014
Nieuws in 2013
Nieuws in 2012
Nieuws in 2011
Nieuws in 2010
Nieuws in 2009
Nieuws in 2008
Nieuws in 2007
Nieuws in 2006
Nieuws in 2005
Nieuws in 2004
Nieuws in 2003
Nieuws in 2002
Nieuws in 2001
Nieuws in 2000
Nieuws in 1999
AltaVista
Zoek:
Discussies
Het web


 
NIEUWS van Januari 2004
 
Martin Mes belde mij hedenmorgen op om mee te delen dat zijn tocht van Kaapstad naar
Enkhuizen afgeblazen wordt. Ook werd terloops gemeld dat dit morgen op de website van
de stichting Holdiarun vermeld zou worden met als reden het feit dat Tom Hendriks en
Omega Technologies bv het hem onmogelijk zouden hebben gemaakt dit project voort te zetten.
Persoonlijk zal ik er waarschijnlijk niet zo best afkomen in het artikel dat Martin op de
website van de stichting Holdiarun http://www.holdiarun.com gaat plaatsen, wat mijn bedrijf
er mee te maken heeft ontgaat mij volledig. Op mijn vraag van die strekking werd geantwoord:
“jij betrekt Holdiarun er toch ook in”
Ook zou ik sponsors gebeld hebben om… Op mijn vraag wie, en wat ik dan gezegd zou hebben,
werd helaas niet ingegaan, maar misschien lezen we dat ooit nog.

Op oudejaarsdag had ik al een onderhoud met de Heer Mes waarin hij nogal boos reageerde op
de open brief van 26/12 http://www.ultraned.org/n_item/f1953.php . Martin Mes had de brief
overigens al twee weken voordien van de redactie ontvangen, echter zonder hierop inhoudelijk
te reageren.
Hedenmorgen werd echter verklaard dat “het bestuur” van de stichting ons een een e-mail heeft
gestuurd om e.e.a. uiteen te zetten. Daar wij deze nooit ontvangen hebben heb ik verzocht deze
nogmaals te verzenden. Het “bestuur” bestaat overigens uit Martin Mes zelf als penningmeester
en nog twee personen als voorzitter en secretaris.

Hieronder is de laatste e-mail afgedrukt met daarin het door mij opgestelde weerwoord, welke
ik 6/1 aan het adres van Martin Mes gestuurd heb. Daar Martin niet inhoudelijk op dit artikel
wil reageren, kunnen er onjuistheden in staan. Het is jammer dat alle mededelingen telefonisch
plaats vinden en er helaas niets op schrift gesteld wordt. Uitspraken als een vermeend
Nederlands kampioenschap 1997 (veteranen??) kunnen niet geverifieerd, daar ik het verkeerd
verstaan kan hebben.

Hoe en hoeveel de stichting Holdiarun destijds van de ontvangen bedragen heeft afgedragen zal
helaas wel een vraag blijven, de stichting heeft geen keurmerk en de belastingdienst controleert
alleen op fiscale juistheid. Hopelijk publiceert de stichting toch nog de cijfers en blijkt er
niets aan de hand. Wel is deze affaire een signaal voor iedereen om goed op te letten bij
verzoeken om sponsorbijdragen of donaties. Stort op de giro of bankrekening van het doel zelf
en nooit op die van een persoon welke beweert het geld weer af te dragen zoals nogal eens op
nieuwsgroepen gebeurt.
Een zichzelf respecterende stichting welke een goed doel nastreeft kan een keurmerk aanvragen
bij http://www.cbf.nl/ en zijn inkomsten en uitgaven door een onafhankelijke accountant laten
controleren en openbaar ter inzage aanbieden.

Hoewel deze affaire erg veel weg had van artikelen welke David Blaikie over “runningman” Robert
Garside heeft geschreven, was de beweegreden van de redactie van UltraNed enerzijds het openbaar
ter discussie stellen van valse titels en records. Wereldtitels zoals Paul Beckers en Irina
Reutovich (op de 24 uur), of Mario Fattore en Monica Cassiragi (op de 100 km) die het afgelopen
jaar hebben behaald, hebben alleen waarde als deze titels in een controleerbare omgeving verkregen
zijn en dus boven elke twijfel zijn verheven. Anderzijds weet de atletiek en met name de ultra hoe
belangrijk elke euro aan donatie en sponsoring is. Als daar twijfel over bestaat of missstanden bij
voorkomen, moet vanuit diezelfde groep controle plaats vinden.

Tom Hendriks
-- Ultraned --

----- email 06/01/04 ----

Beste Martin,

Daar je telefonisch en niet per e-mail gereageerd hebt ben ik zo vrij geweest jouw woorden in een
artikeltje samen te vatten.
Mochten er zaken in staan die niet juist zijn, niet juist weergegeven worden of mocht je nog
aanvullingen hebben (bv andere wapenfeiten, data en of wedstrijden waaraan jij meegedaan hebt),
dan zou ik het op prijs stellen als je deze meedeelde, zodat wij deze in het artikeltje kunnen verwerken.

Groet, Tom Hendriks

===== artikel Martin Mes ===========================================================================

In een telefonische reactie liet Martin Mes weten bedroefd en boos te zijn dat de suggestie is gewekt
dat hij door middel van de stichting Holdiarun zijn zakken zou hebben gevuld. De stichting Holdiarun
bezit niets en verdient ook niets aldus Mes. Om deze reden worden ook geen jaarcijfers gepubliceerd.
Op de vraag waarom dan niet de sluier wegnemen door openheid van zaken te geven reageert Mes “Ik laat
mij niet dwingen zaken te publiceren, ik zie wel”
Mes stelt dat al het geld direct naar het goede doel gaat, het gironummer van de stichting Holdiarun
is alleen vermeld ter sponsoring van de tocht van Mes en hierop is geen geld binnengekomen.

Wat betreft de titel “Wereldkampioen ultralopen” geeft Mes aan dat deze is verkregen door de burgemeester
van een Turks stadje. Mes geeft verder aan zowel in Turkije, Athene en Grootebroek met veel eer te zijn
ontvangen tijdens en na zijn tocht van Jeruzalem naar Enkhuizen. Over het record van 6225 km vertelt Mes
“Ik heb van Gerard Nijboer een brief waarin staat dat ik dat record heb”.

Op het feit dat Mes nooit bij een ultra aan de start heeft gestaan reageert Mes verontwaardigd: “Ik heb
honderden marathons en ultra’s gelopen”. Sinds mijn tocht Jeruzalem – Enkhuizen heb ik moeten herstellen
en ben nu pas weer aan het opbouwen voor Kaapstad - Enkhuizen.
Hij geeft aan Nederlands kampioen te zijn op de marathon in Eindhoven '97. Verder noemt Mes de Kon-marathon
te Den-Haag, de honderd van Winschoten en de Pieterpad als voorbeelden van wedstrijden waaraan hij meegedaan
heeft.
Verder geeft Mes te kennen dit jaar zeker in enkele wedstrijden te willen starten, daar hij echter geen auto
heeft en het volgens eigen zeggen moeilijk is voor een diabetes patiënt om met het openbaar vervoer te reizen,
gaat zijn voorkeur uit naar wedstrijden in de buurt.

-- Ultraned --

=========================================================================================  

 
[ top pagina ] - [ Kalender info ]