Ga naar de startpagina

Het laatste nieuwsGa naar de verslagenBekijk de komende evenementen in de kalenderGa naar de uitslagenGa naar het discussie forumTrainings tipsLinks naar andere pagina'sMeest gestelde vragen

Nieuws actueel
31 dec 2019
Sri Chinmoy Inspiration Marathon zaterdag 25 januari 2020
28 dec 2019
Trailrunning: samen rennen door de Limburgse heuvels (NRC 6 mei 2019)
27 dec 2019
Eindstand M&U Cup 2019
11 dec 2019
Wat te doen in de Kerstvakantie?
Nieuws in 2019
Nieuws in 2018
Nieuws in 2017
Nieuws in 2016
Nieuws in 2015
Nieuws in 2014
Nieuws in 2013
Nieuws in 2012
Nieuws in 2011
Nieuws in 2010
Nieuws in 2009
Nieuws in 2008
Nieuws in 2007
Nieuws in 2006
Nieuws in 2005
Nieuws in 2004
Nieuws in 2003
Nieuws in 2002
Nieuws in 2001
Nieuws in 2000
Nieuws in 1999
AltaVista
Zoek:
Discussies
Het web


 
NIEUWS van November 2007
 
De voorgeschiedenis van deze bijeenkomst is te lezen op http://www.ultraned.org/n_item/f3918_2007_09.php waarbij bijeenroepers Wim-Bart Knol en Bob Stultiens tevens al een heel programma voor zaterdag 10 november aankondigden. Zie ook http://www.ultraned.org/n_item/f3932_2007_09.php en http://www.ultraned.org/n_item/f3984_2007_11.php

Het aangename middagprogramma bleek een schot in de roos: de ontvangst in La Salute met koffie door Luigi Simbula en vervolgens de wandeling in de nabije omgeving plus daarna het diner in La Salute, leverden een sfeer die ‘s avonds in Dorpshuis De Wieken van Hulshorst tot positieve insteek en dadendrang van het gezelschap leidde.
Hier wordt in grote lijnen verslag gedaan van die vergadering. Het verslag is niet strikt chronologisch opgebouwd maar gegroepeerd naar onderwerp.

Ultrabijeenkomst Dorpshuis De Wieken, Hulshorst, zaterdagavond 10 november 2007

Aanwezig: Gerrit van Rotterdam (Gouda), Wim-Bart Knol (Den Haag), Bob Stultiens (Weert), Majet Spoelder (Amersfoort), Koos Rademaker (Amersfoort), Nellie van der Made (Assen), Henk Doorten (Assen), Jaap Vis (Groningen), Dik Jagersma (Groningen), Hermy Heymann (Veenendaal), Eric de Vries (Deventer), André van de Vliert (Werkhoven), Jan Suijkerbuijk (Moerstraten), Peter Suijkerbuijk (Steenbergen), Cor Westhuis (Dalfsen), Ton Peters (Schoorl) en Martien Baars (Texel). En iets later schoven Ed van Beek (Deventer) en Jelle Bolte (Rotterdam) aan tafel, zodat het gezelschap 19 personen telde.

Na een kennismakingsrondje en een korte inleiding van dagvoorzitter Gerrit van Rotterdam en initiatiefnemer Bob Stultiens werd begonnen met een inventarisatie van de goede en de slechte dingen in het ultralopen van dit moment.

Actueel zijn twee brandende zaken:

1) Ed van Beek treedt bij de Atletiekunie af als ultracoördinator per 1 januari 2008, en

2) de Internationale 24 Uur Loop Apeldoorn wordt in 2008 niet gehouden en het is zeer de vraag of het evenement in 2009 ev nog terugkeert.

Daarnaast willen de aanwezigen dat aan de orde komen: de financiële middelen, de wedstrijdkalender, de beeldvorming, de interne communicatie, informatie over ultralopen en training, en een database van alle Nederlandse ultralopers.

Nieuwe coördinator ultralang

Wat betreft zijn opvolging meldde Ed van Beek dat hij die kwestie met KNAU-beleidsmedewerker Xander Kroese besproken heeft. De Atletiekunie wil de functie van ultracoördinator graag continueren en heeft aan Ed gevraagd of hij een opvolger weet. Ed heeft naar deze Hulshorst ultra-bijeenkomst verwezen als zijnde de startvergadering waar zijn opvolging in gang wordt gezet. Meteen rijst de vraag of het niet beter een groep kan zijn die het coördinatorschap gaat vervullen, temeer omdat zowel Gerrit van Rotterdam als Ed van Beek aangeven dat het in je eentje eigenlijk niet te doen is. Uit de contacten met de KNAU bleek dat ook zij vinden dat er best een groep mag worden gevormd die alle taken van de functie ter hand neemt maar de Atletiekunie hecht wel aan maar één aanspreekpunt, dus één persoon uit de groep is dan formeel de ultracoördinator naar de KNAU toe. De bond wil ook de benaming ultracoördinator continueren, want tegenwoordig reserveren ze de term ‘bondscoach’ voor betaalde functies.

Ed van Beek geeft aan zeer teleurgesteld te zijn in het feit dat Nederland op het WK / EK 100 km in Winschoten niet in staat bleek om bij de mannen een landenteam samen te stellen, zeker gezien het latere verloop van de wedstrijd. Ton Peters merkt op dat hij het raar vond dat bij de mannen niet alle mannen van het podium van het NK 100 km (en dat zijn er tegenwoordig nog maar maximaal 3, want de leeftijdsklassenindeling is er niet meer) bij de prijsuitreiking aanwezig waren. Vanuit de vergadering oppert Jaap Vis om een gedragscode voor ultra-atleten op te stellen.

De Hulshorst-aanwezigen besluiten dat er een platform/werkgroep/steungroep - het is nog niet duidelijk welke benaming de bond het meest in haar structuur vindt passen - gevormd dient te worden, waarvan dan de voorzitter de ultracoördinator zal zijn. Aan het eind van de vergadering wordt een groepje geformeerd die als kern van het platform gaat fungeren en die de komende tijd zo nodig uitbreiding gaat zoeken middels een open oproep via deze publicatie van het verslag op Ultraned.

Financiële middelen.
Sinds de atletiekunie geen hoofdsponsor meer heeft – en dat viel samen met het moment waarop Gerrit van Rotterdam actief werd als bondscoach (dus nu al 4 plus 3 jaar lang) - is er nauwelijks of geen geld voor uitzending van individuele lopers en teams naar internationale kampioenschappen plus voor de organisatie van gezamenlijke trainingsdagen laat staan trainingskampen. Sommige aanwezigen vinden dit geen actueel punt omdat het niveau van het Nederlandse ultralopen op dit moment niet zodanig is dat dat grote afvaardigingen naar internationale kampioenschappen rechtvaardigt.
De vergadering ziet de financiële middelen als een ‘kip en ei’-probleem. Eerst zal het platform aan de slag moeten, met zoveel mogelijk input van de hele ultrawereld, om een structuur en een goed beeld naar buiten neer te zetten, waarna vervolgens sponsors geïnteresseerd kunnen worden om bepaalde onderdelen te gaan ondersteunen.

De wedstrijdkalender.
Bob Stultiens is voorstander van een nieuwe topliga van goede Benelux-ultrawedstrijden, waarvoor dan een grote sponsor aangetrokken moet worden. De huidige Marathon en Ultra Cup voldoet niet, teveel wedstrijden (en teveel marathons) en te weinig selectie op kwaliteit van de organisaties. De aanwezigen vallen bijna unaniem over het verkeerde effect van de Cup: het stimuleert ‘veelloperij’, met een veel te grote nadruk op de marathons. Gerrit van Rotterdam leidt de discussie naar de Nederlandse ultrakalender: staan daar teveel ultralopen op? Sommigen wijzen er op dat dit Hulshorst-gezelschap helemaal niet bevoegd is om over (andere) organisaties te praten. Martien Baars geeft aan dat zeker in de ultrawereld een sturing vanuit de Atletiekunie niet werkt, daarvoor zijn er teveel ultra-trimlopen die geen affiniteit hebben met de bond. De kalender heeft zich gestabiliseerd op zo’n 25 ultralopen, waarbij het aantal nieuwkomers en het aantal afhakers min of meer in evenwicht zijn. De vergadering componeert wel een verlanglijstje: de kalender zou zeker van elk van de volgende lopen één goede wedstrijd dienen te omvatten: 100 km, 50 km, 24 uur, 12 uur, 6 uur, landschapsloop, en een echte trail. Die laatste bestaat nog niet in Nederland want de ‘klassieker-tweeling’ Texel/JKM wordt vooral als landschapsloop gezien.
Ook de 24 uur is nu weggevallen. Martien heeft zo’n anderhalf jaar geleden al tal van (6 uurs-)organisaties gewezen op het mogelijk wegvallen van Apeldoorn en gevraagd na te denken over het organiseren (eenmalig of jaarlijks) van een 24 uur om die discipline (tevens NK) voor de Nederlandse kalender te behouden. Uiteindelijk waren twee organisaties positief: de ultraloop Steenbergen en het Sri Chinmoy Marathon Team Nederland (Peter Zuidema cs). Ed van Beek is verrast want wist niets van dit overleg achter de schermen en geeft aan de afgelopen tijd gewerkt te hebben aan de mogelijkheid om het parcours van de 72 uur van Deventer (die in 2000 is gehouden) te gebruiken voor het NK 24 uur. Hij geeft aan graag voorrang te geven aan Steenbergen en dan zijn ideeën te gaan richten op een ander wedstrijddoel, tevens mooie aanvulling op de ultrakalender (die wedstrijd wordt hier vanwege de verrassing nog even in het midden gelaten).

De beeldvorming.
Tal van aspecten komen aan de orde (‘we kunnen niet alsmaar blijven aankomen met Jan Knippenberg en Ron Teunisse’) maar eigenlijk kan ieder zich vinden in een hoofdlijn: eerst zal intern binnen de atletiek de ultra van het ‘gekkenwerk’-imago ontdaan moeten worden. Dus op allerlei manieren werken aan de beeldvorming van het ultralopen binnen de atletiek en met name bij atletiektrainers. Eric de Vries wijst op de Forum-module Train’n’Greetz van de site Chat’n’Run site (chatnrun.nl) waarbij afspraken gemaakt worden voor gezamenlijke trainingen waarbij men tevens elkaars mooiste looproutes mee maakt. Dat soort trainingen zijn heel ongedwongen bijeenkomsten waar de beoefenaren van de ultrasport anderen kunnen enthousiasmeren om het ‘juk’ van de marathon los te laten. Misschien ook een prima manier om juist de jongere marathonloper te bereiken?
Voor de beeldvorming binnen en buiten de atletiekwereld kwam Koos Rademaker met de goede tip: een mooie flyer over het ultralopen! Die zou naar buiten toe een prachtig middel kunnen zijn om het ultralopen op een objectieve maar enthousiasmerende wijze te kunnen verduidelijken. Plus dat zo’n flyer niet alleen als gedrukte exemplaren hoeft te bestaan, maar ook als PDF op het internet een grote verspreiding kan krijgen. (Staande de vergadering werd helaas nog geen actieplan ontworpen voor die flyer maar het nieuwe platform zal ook dit aspect gaan behandelen)
Over de frequentie en de kwaliteit van de berichtgeving over ultralopen in de officiële hardloopmedia verschillen de meningen sterk. Sommigen vinden dat het ultralopen –zeker gezien de kleine populatie aan beoefenaren – er niet karig vanaf komt, anderen zouden willen dat ultralopen elke maand in bijvoorbeeld Runner’s World goed aan bod komt. Er wordt gewezen op de inventarisatie van de meningen van hardloop-redacteuren van een paar jaar geleden (‘Hoe ziet de pers de ultrawereld?’): http://www.ultraned.org/n_item/f2019.php
Martien geeft aan dat je geen stuur hebt over de mate waarop media over het ultralopen berichten maar dat je wel zelf met initiatieven kan komen die soms wel en soms niet tot een publicatie leiden. (Nieuwtje van Ed van Beek: er verschijnt een interview door Leon Haan over ultralopen in het komende nummer van SportsWomen)

De interne communicatie.
Het is duidelijk dat Ultraned een opfrisbeurt nodig heeft, en dat het plaatsen van foto’s e.d. weer veel gemakkelijker dient te worden gemaakt. Het is buiten kijf dat UN vanwege de data-base structuur van (kalender en) uitslagen een unieke site vormt voor ‘permanente’ opslag van loopprestaties. Waar natuurlijk wel het nodige aan verbeterd kan worden. Ook zou het huidige Forum en de site van (het platform en) de bondscoördinator, zoals Ed van Beek nu zijn site ‘easyrunning.nl’ had, een eigen hoek op Ultraned dienen te worden. André van de Vliert geeft aan dat 1 of 2 betrokken programmeurs nodig zijn om bijvoorbeeld een week aan de slag te gaan op het kantoor van Tom Hendriks in Hoofddorp, om alle wensen te gaan accommoderen. Maar de meningen zijn nogal verdeeld of zo’n voornemen uitvoerbaar is en er wordt geopperd of het niet praktischer is om Ultraned dan het knooppunt te maken voor diverse websites die op eigen programmatuur blijven draaien. Dus die sites blijven naast elkaar bestaan maar zijn ook via 1 adres (Ultraned) makkelijk te vinden waarbij bovendien de samenhang duidelijk wordt. Daarmee is wel duidelijk dat de vergadering Ultraned blijft zien als de belangrijkste spreekbuis van de Nederlandse ultrawereld.

Informatie over ultralopen en training.
Er zijn te weinig goede technische schema’s op het internet, en wat er wel is, is slecht te vinden. Frappant is ook dat de meeste ultralopers geen eigen trainer hebben, misschien maar 1 op de 10? Er wordt opvallend weinig gezamenlijk getraind maar Gerrit geeft aan dat je nooit je eigen trainer kan zijn (uit eigen ervaring). Het idee wordt gepropageerd om in ieder geval tweetallen te vormen. Elke ultraloper heeft 1 kompaan, heinde of ver, waarmee hij of zij de ultratrainingen samen doet respectievelijk bespreekt (per email of telefoon). Zo’n groei van tweetallen en meertallen kan dan tevens tot een netwerk leiden waarbij centraal ervaringen en adviezen verwerkt worden en beschikbaar worden gesteld.
De opleiding Trainer Loopgroepen geeft te weinig aandacht aan het maken van trainingsschema's, en zelfs een scriptie hoeft niet meer te worden gemaakt. Onduidelijk is hoe gestimuleerd kan worden dat een trainer zich gaat specialiseren in de ultrasport of althans weet hoe trainingsschema’s gemaakt moeten worden voor ultralopers.
(In de laatste Nieuwsbrief van de Atletiekunie deze week staat in de lijst van Bijscholingen ook het onderdeel ‘Ultralopen’, en dat staat gepland in Culemborg op 1 december 2007; info bij paul.peters@atletiekunie.nl )

Database van alle Nederlandse ultralopers.
Dit punt wordt even aangeroerd maar niet verder uitgewerkt. Sommige ‘ervaringsdeskundigen’ wijzen wel op het tijdrovende karakter om zo’n bestand op te bouwen en actueel te houden. Eerdere pogingen in het verleden hebben niet tot een permanent bestand geleid.

Oprichting ultraplatform
Gerrit van Rotterdam vraagt de aanwezigen wie in het Platform Ultralopen wil gaan zitten. De vingers van 4 personen gaan omhoog, en wel die van Wim-Bart Knol en Bob Stultiens, de twee initiatiefnemers van de Hulshorst-bijeenkomst, en van Hermy Heymann en Jaap Vis. Wie willen nog meer mee doen? Middels dit verslag wordt een algemene oproep gedaan worden aan de niet-aanwezige ultralopers om zich aan te melden in geval zij aan hun sterke betrokkenheid ook een daadwerkelijke invulling willen geven. Ed van Beek zal in de overgangsfase ook deel uitmaken van het platform. De vergadering spreekt nadrukkelijk uit dat zij het platform mandaat geven om alle zaken zoals op de vergadering behandeld ter hand te nemen en een kandidaat voor de opvolging van Ed van Beek te vinden (dat kan binnen het platform, maar natuurlijk ook buiten het platform). De zittingsduur wordt in onderling overleg bepaald, en kan sterk variëren, bijvoorbeeld voor sommigen beperkt tot de periode nodig voor het vinden en benoemen van een nieuwe coördinator tot voor anderen een veel langere periode om de structuur rond het ultralopen in Nederland te verbeteren.

Advies organisatie NK 24 uur in 2008
De vergadering wordt afgesloten met de vraag wat de strategie voor het NK 24 uur moet worden. Men is blij met de luxe omstandigheid dat maar liefst 3 relatief jonge maar capabele organisaties in willen springen om de 24 uur voor Nederland te behouden. Ed van Beek trekt staande de vergadering de kandidatuur van Deventer terug ten gunste van het enthousiasme van de Ultraloop Steenbergen om naast de 6 uur ook een 24 uur te gaan organiseren. Op grond van de goede ervaringen met de Zes Uren van Steenbergen hebben ook de andere aanwezigen wat betreft de organisatie van een 24 uur (incl NK) een voorkeur voor Steenbergen vergeleken met het Sri Chinmoy Marathon Team Nederland. Afgesproken wordt dat Ed van Beek en Martien Baars de komende week in gezamenlijke afstemming een advies in die zin naar Ronald Veerbeek, de coördinator Topevenementen bij de Atletiekunie, zullen doen uitgaan. Dat is inmiddels gebeurd middels een email op woensdag 14/11. Bovendien is Steenbergen geneigd om tevens de huidige datum van 6 april een maand te verschuiven naar de datum van Apeldoorn, 2+3 mei of anders 3+4 mei, vanwege langer licht plus de gunstiger nachttemperatuur. Wordt vervolgd.

Martien Baars

Voor correspondentie met het ultra-platform kunt u zich wenden tot de vier huidige leden plus Ed van Beek:
w.b.knol provider) wbkmo.nl
stultiens (provider) improvebv.nl
h.heymann (provider) wxs.nl
jaapvis (provider) gmail.com
e.vanbeek (provider) aventus.nl

Persoonlijke waarneming. Vergeleken met de vroegere Apeldoorn-bijeenkomsten na afloop van de MidwinterMarathon (in 1997, en later in 2002-03-04-05) waren de deelnemende ultralopers alerter in de discussies en werd de lengte van de vergadering als veel minder bezwaarlijk ervaren dan na de marathon-inspanning op die Apeldoorn-bijeenkomsten. Er zijn in Hulshorst geen afspraken gemaakt om deze bijeenkomst jaarlijks te herhalen maar het is mij duidelijk dat plenair overleg losgekoppeld kan/dient te worden van een evenement. In reactie op het concept van dit verslag kwamen Wim-Bart Knol en Bob Stultiens meteen met de melding dat zij in 2008 een vervolg-bijeenkomst willen organiseren. Hulde! 

 
[ top pagina ] - [ Kalender info ]