Ga naar de startpagina

Het laatste nieuwsGa naar de verslagenBekijk de komende evenementen in de kalenderGa naar de uitslagenGa naar het discussie forumTrainings tipsLinks naar andere pagina'sMeest gestelde vragen

Nieuws actueel
24 feb 2020
Zes Uur van de Haarlemmermeer 2020: 20ste editie op zaterdag 27 juni
23 feb 2020
Belgisch Kampioenschap 24 uur, Baanultra Steenwijk 50-100 km
19 feb 2020
25e Dirix Zes Uren en 50 km Ultraloop Stein op 1 maart
11 feb 2020
Zestig van Texel ontloopt de Paasdrukte van 2021
Nieuws in 2020
* Februari
* 24 feb 2020: Zes Uur van de Haarlemmermeer 2020: 20ste editie op zaterdag 27 juni
* 23 feb 2020: Belgisch Kampioenschap 24 uur, Baanultra Steenwijk 50-100 km
* 19 feb 2020: 25e Dirix Zes Uren en 50 km Ultraloop Stein op 1 maart
* 11 feb 2020: Zestig van Texel ontloopt de Paasdrukte van 2021
Nieuws in 2019
Nieuws in 2018
Nieuws in 2017
Nieuws in 2016
Nieuws in 2015
Nieuws in 2014
Nieuws in 2013
Nieuws in 2012
Nieuws in 2011
Nieuws in 2010
Nieuws in 2009
Nieuws in 2008
Nieuws in 2007
Nieuws in 2006
Nieuws in 2005
Nieuws in 2004
Nieuws in 2003
Nieuws in 2002
Nieuws in 2001
Nieuws in 2000
Nieuws in 1999
AltaVista
Zoek:
Discussies
Het web


 
NIEUWS van April 2008
 
Afgelopen maanden januari-maart 2008
De eerste maanden na de bijeenkomst in januari zijn met name gebruikt om te inventariseren, aan elkaar te wennen, gesprekken te voeren en een ruwe invulling te geven aan de structuur en de werkvelden.
Bij de meeste platformleden zijn de gedachten de afgelopen maanden steeds meer uitgegaan naar een organisatie van en voor ultralopers. De keuze voor een lopersvereniging betekent dat er geen wedstrijdorganisaties lid van kunnen worden. De meeste organisaties willen zelf trouwens ook liever autonoom blijven. Wel vinden we het van groot belang dat er door het platform goede contacten met wedstrijdorganisaties worden onderhouden, en dat de coördinerende kalenderactiviteiten (zoals die de laatste jaren door Martien Baars werden verricht) ook worden voortgezet."


Structuur
Voor de structuur betekent het voorgaande dat het werkveld “Kalender, wedstrijden, ranglijsten, historie” niet wordt doorgezet. De onderdelen ranglijsten en historie worden samengevoegd bij het werkveld “Communicatie”. In het proces naar een definitieve (verenigings)vorm ziet het platform er nu zo uit:

- Algemeen coördinator: Jaap Vis;
- Secretariaat: Wim Bart Knol (tijdelijk tot het secretariaat breder wordt ingevuld);
- Werkveld Training, voeding, technisch beleid: Dik Jagersma (coördinator), Jan-Albert Lantink, Bob Stultiens, Ann Lens, Melchior Ram, Gerrit van Rotterdam;
- Werkveld Communicatie, ranglijsten, historie: Eric de Vries (coördinator), André van de Vliert, Mark de Boer, Ton Peters, Martien Baars;
- Werkveld Regionale activiteiten: Arjan van den Berg (coördinator), tot de vijf regiocoördinatoren zijn geworven, blijven Wim Bart Knol en Guus van Veen het werkveld ondersteunen.

De algemeen coördinator, de coördinatoren van de werkvelden en de secretaris zullen gezamenlijk een
collegiaal bestuur vormen. Het collegiaal bestuur stelt beleid vast en onderhoudt contacten met de organisatoren. Nu volgen wat inhoudelijke zaken die per functie/werkveld zijn besproken:


Algemeen Coördinator
De taken van de algemeen coördinator worden in de komende maanden geïnventariseerd en in een volgende bijeenkomst vastgelegd. Er is gesproken over een functie-invulling met als hoofdtaak taken het contacten leggen, behartigen, kansen bieden en uitdragen breedtesport en wedstrijdsport. Daarnaast is de algemeen coördinator de contactpersoon naar de Atletiekunie. De algemeen coördinator zal bij de Atletiekunie inventariseren wat de speelruimte is voor wat betreft het gebruik van faciliteiten op gebied van training, medische kennis, andere knowhow.


Werkveld “Training, voeding, technisch beleid”
De afgelopen maanden is gezocht naar bestaande informatie en mogelijkheden en hebben zich nieuwe mensen aangemeld. De werkgroep is uitgebreid. In de komende maand zal de werkgroep een voorstel doen voor de selectie-eisen voor uitzending Nederlandse ploegen naar Seoel (24 uur) en Italië (100 km). Op iets langere termijn worden voorstellen uitgewerkt voor het onder de aandacht brengen van o.a. trainings-, medische en voedingsinformatie.


Werkveld: “Communicatie”
De werkgroep presenteert tijdens de bijeenkomst haar gedachten en wordt gesteund in haar gedachten om te komen tot een tweetal websites: UltraNed en een nieuw ultraplatform-website. Dit betekent dat www.ultralopen.com en ultralopen.web-log.nl op termijn zullen verdwijnen; een aantal elementen ervan wordt overgeheveld naar de nieuwe website of naar UltraNed. Wel is een duidelijke afbakening wenselijk. Die zou er in hoofdlijnen als volgt kunnen uitzien (maar zal nog nader moeten worden uitgewerkt):
- website Ultraplatform: nationale ultrakalender, wedstrijdverslagen, nationale selectie, informatie uit de werkgebieden (voeding, training), regiopunten, forumfunctie, ....
- Ultraned: inter(nationale) (ultra)marathonkalender, uitslagen database, persoonlijke verslagen, (buitenlands) nieuws.

Op wat langer termijn zullen er plannen ontwikkeld worden om potentiële ultralopers te interesseren in deelname aan 50 km/6uurs-loop, zal een plan uitgewerkt worden om te komen tot een positieve(re) beeldvorming over ultralopen en gekeken worden naar de wenselijkheid van een eventueel logo, een eigen identiteit, een definitieve naamgeving van werkgroepen, functies en eventueel een eigen (post en email)adres van de organisatie.

Door de samenvoeging van twee werkgroepen wordt aan de door de werkgroep gevraagde extra personele invulling (deels) voldaan. Wel vraagt de werkgroep met nadruk aan alle Ultraloop-liefhebbers of er mensen zijn met een ICT achtergrond die het leuk vinden om (soms) wat technische hand en spandiensten te verrichten.

Werkveld Regionale activiteiten
Na wikken en wegen is er een indeling in vijf regio’s tot stand gekomen, waarbij de regionale activiteiten die er al zijn ook gerespecteerd kunnen worden. De regio’s zijn: regio1 (Friesland, Groningen, Drenthe), regio 2 ( Flevoland, Overijssel, Gelderland en Utrecht), regio 3 (Noord Holland), regio 4 (Zuid Holland, Zeeland) en regio 5 (Noord Brabant/Limburg).
Per regio wordt één aanspreekpunt gezocht, die binnen de regio wordt ondersteund door (bijv.) drie tot vijf medelopers om gezamenlijk invulling te geven aan regioactiviteiten.
Door laagdrempelige activiteiten en een zekere regionale bekendheid en herkenning (bijv. ook door een smoelenboek op de nieuwe website) kunnen informele en gezellige contacten tussen huidige en toekomstige ultralopers ontstaan. Juist die directe persoonlijke contacten helpen mensen over de drempel om iets te gaan doen, of om ergens lid van te worden. Het is vooral aan de regio’s zelf om vast te stellen aan welke vorm en activiteiten de meeste behoefte bestaat. Er moet van bovenaf niets worden opgelegd, de behoefte blijkt vanzelf. Een voorzichtige opstart zonder verplichtingen werkt uitnodigend, en kan een basis leggen waarop zo’n proces kan gaan groeien. Op dit moment is het bouwen aan een structuur belangrijker dan het vaststellen van de inhoud.

Samen met enkele ultralopers zijn er wat gedachten op papier gezet. Ultralopers die interesse hebben om mee te helpen met regionale ondersteuning kunnen zich hiervoor aanmelden. Deze mensen zal een uitleg gestuurd worden waarna gezamenlijk bekeken kan worden hoe het geheel ingevuld kan worden.


Nawoord
Als mensen zich door bovenstaande aangesproken voelen, worden ze uitgenodigd om met het platform te mailen. Dit kan om te helpen in een regio, als ICT-er, als redacteur of om op een ander manier een bijdrage te leveren aan het geheel. Ook zijn opmerkingen, suggesties of verbetermogelijkheden natuurlijk van harte welkom.

Hiervoor hebben we een algemeen emailadres geopend: platform@ultralopen.com 

 
[ top pagina ] - [ Kalender info ]