Ga naar de startpagina

Het laatste nieuwsGa naar de verslagenBekijk de komende evenementen in de kalenderGa naar de uitslagenGa naar het discussie forumTrainings tipsLinks naar andere pagina'sMeest gestelde vragen

Nieuws actueel
31 dec 2019
Sri Chinmoy Inspiration Marathon zaterdag 25 januari 2020
28 dec 2019
Trailrunning: samen rennen door de Limburgse heuvels (NRC 6 mei 2019)
27 dec 2019
Eindstand M&U Cup 2019
11 dec 2019
Wat te doen in de Kerstvakantie?
Nieuws in 2019
Nieuws in 2018
Nieuws in 2017
Nieuws in 2016
Nieuws in 2015
Nieuws in 2014
Nieuws in 2013
Nieuws in 2012
Nieuws in 2011
Nieuws in 2010
Nieuws in 2009
Nieuws in 2008
Nieuws in 2007
Nieuws in 2006
Nieuws in 2005
Nieuws in 2004
Nieuws in 2003
Nieuws in 2002
Nieuws in 2001
Nieuws in 2000
Nieuws in 1999
AltaVista
Zoek:
Discussies
Het web


 
NIEUWS van Juni 2008
 
Platform Ultralopen stelt uitgangspunten voor selecties naar internationale ultrakampioenschappen vast


Sinds november vorig jaar is er het nodige veranderd in het Nederlandse ultrawereldje. In Hulshorst werd toen een bijeenkomst gehouden van mensen die zich nauw betrokken voelen bij het ultralopen. Die vergadering was belegd om te bekijken of er ook mogelijkheden waren om wat meer structuur en samenwerking aan te brengen bij alles wat met ultralopen te maken heeft. Er kwam in Hulshorst een platforminitiatief van de grond, dat na een aarzelend begin steeds meer vorm en inhoud begon te krijgen. Aftredend ultracoördinator Ed van Beek steunde dit nieuwe initiatief, en gaf waar nodig adviezen. Ook de Atletiekunie beschouwde het platform al snel als spreekbuis van de ultralopers, en kon zich vinden in de wijze waarop de werkzaamheden werden georganiseerd.
Op dit moment zijn er verschillende werkgroepen binnen het platform actief, die elk een eigen coördinator heben. Jaap Vis bleek bereid om de algehele coördinatie en de contacten met de Atletiekunie voor zijn rekening te nemen. Op 18 april jl. is hij door de Atletiekunie benoemd als nieuwe ultracoördinator. Jaap Vis en Wim Bart Knol (die het secretariaat voorlopig voor zijn rekening neemt) vormen in deze aanloopfase met de coördinatoren van de verschillende werkgroepen een soort van dagelijks bestuur.

Het uitzendbeleid naar internationale kampioenschappen en het vaststellen van selectiecriteria daarvoor behoort ook tot de taken van het platform. Daarom is er vanuit de werkgroep training eerst een inventarisatie gemaakt van de huidige situatie, en de ontstaansgeschiedenis ervan. Daarbij zijn een aantal zaken aan het licht gekomen.

Allereerst de financiën. De Atletiekunie regelt wel dat er voor de uitgezonden lopers nationale tenues beschikbaar zijn, maar steekt verder geen geld in het ultralopen. Dat betekent dat de kosten van uitzending naar internationale kampioenschappen ook niet worden vergoed. Ed van Beek heeft de afgelopen jaren zijn best gedaan om hiervoor sponsors te werven, maar dat bleek niet voldoende om alle kosten te dekken, zodat hij er persoonlijk zelfs geld op toe heeft moeten leggen. Op dit moment zijn er ook geen inkomsten van sponsors meer. De enige tegemoetkoming in de kosten van uitzending naar internationale kampioenschappen bestaat uit de zogenaamde “travel grants” van de IAU. Die “travel grants” zijn echter nooit toereikend om er alle kosten uit te kunnen voldoen. Wie zich beschikbaar stelt voor uitzending naar een EK of WK, moet er dus rekening mee houden dat hij of zij er zelf ook een aardig bedrag aan kwijt kan zijn.

Ondanks een gestage groei in het aantal lopers, wordt het ultralopen in ons land vooral gekenmerkt door het ontbreken van een echte wedstrijdcultuur. Dat heeft geleid tot een zekere bloedarmoede: de groep van selectiewaardige lopers is niet groot, en we hebben zelden of nooit lopers die in aanmerking komen voor podiumplaatsen bij internationale kampioenschappen. Mede als gevolg hiervan is er in de loop der jaren een onduidelijke situatie ontstaan m.b.t. het hanteren van selectiecritaria.
Verhoging van zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de selecties zal een proces van de lange adem zijn. Om te beginnen hebben we besloten op het gebied van selectiecriteria wat meer duidelijkheid te creëren. We stappen af van het werken met speciale normen om toegelaten te kunnen worden tot een zogenaamde “grote selectie”. Het werken daarmee heeft in het verleden tot veel onduidelijkheid en misverstanden geleid. Er worden voortaan alleen nog selectiecriteria gehanteerd voor uitzending naar een internationaal kampioenschap. Vooralsnog sluiten we daarbij aan bij de criteria die ook de IAU (International Association of Ultrarunners) hanteert. De IAU heeft een klasse-indeling gemaakt, die ook bepalend is voor de toekenning van de zogenaamde “travel grants”.
Voor de 100 km zien de criteria er als volgt uit:
     Mannen  Vrouwen

A-niveau <7.00 uur <8.30 uur
B-niveau <7.30 uur <9.00 uur
C-niveau <8.00 uur <9.30 uur


Op de 24 uur zijn de criteria:
     Mannen Vrouwen

A-niveau +240 km +220 km
B-niveau +220 km +200 km
C-niveau +200 km +180 km


Het aansluiten bij de criteria van de IAU betekent ook dat lopers zich alleen kunnen kwalificeren voor een kampioenschap door op dat betreffende wedstrijdonderdeel aan de limieten te voldoen. Een goede prestatie op de 6 uur is dus geen voldoende reden meer om iemand af te vaardigen op de 100 km. Daarvoor moet gewoon de limiet op de 100 km worden gehaald. Omdat echte topprestaties op de 6 uur bij de mannen al dicht in de buurt van de 100 km komen, zou bij de mannen op deze regel in een enkel geval een uitzondering kunnen worden gemaakt. Dan moet je al gauw denken aan afstanden van meer dan 85 km. Maar aan eventuele uitzending op die basis zit wel de consequentie vast dat de atleet dan geen Travel Grants van de IAU krijgt. Iets vergelijkbaars kan gezegd worden over het behalen van uitstekende prestaties bij wedstrijden met afwijkende afstanden, zoals de 120 van Texel en de Spartathlon.

Aan de IAU-criteria zijn overigens nog een aantal voorwaarden verbonden.
1) Prestaties worden alleen in aanmerking genomen als ze zijn verricht in wedstrijden met een IAU-label. Wie in een niet-gelabelde wedstrijd aan de criteria voldoet krijgt geen Travel Grants.
2) Prestaties dienen voor te komen op de “year ranking lists” van de twee jaar voor het kampioenschap, of in het jaar van het kampioenschap ten minste 2 maanden voor de wedstrijddatum te zijn gerealiseerd. Dat betekent voor 2008 dus dat prestaties uit 2005 niet meer meetellen.

In principe willen we deze voorwaarden van de IAU ook gaan hanteren, in elk geval wat de geldigheidsduur van prestaties betreft. Een PR uit 2005 is nu dus niet meer voldoende voor uitzending. Ook aan de Label-vereisten willen we ons zoveel mogelijk gaan houden, al zouden prestaties in wedstrijden zonder IAU-label in uitzonderingsgevallen nog wel voor uitzending in aanmerking kunnen komen. Maar ook dan geldt dus dat er geen Travel Grants van de IAU worden verkregen.
Verwant aan de geldigheidsduur van prestaties is het punt van vormbehoud. Als een prestatie waarmee een loper zich kwalificeert langer dan 6 maanden voor het kampioenschap is verricht, dan kan in het half jaar voor het kampioenschap nog een bewijs van vormbehoud worden gevraagd. Dat bewijs kan ook op kortere afstanden worden geleverd. In sommige landen heeft men hiervoor een tot in detail uitgewerkte regeling opgesteld. Zover wilden we in dit overgangsjaar nog niet.gaan. Mocht in sommige gevallen het aantonen van vormbehoud wenselijk zijn, dan zal de wijze waarop dat plaats kan vinden in overleg met de lopers worden vastgesteld. Voor de toekomst zullen hiervoor wel concretere regels worden vastgesteld.

Er worden dit najaar door de IAU nog twee internationale ultrakampioenschappen georganiseerd: het WK 24 uur vindt van 18 – 19 oktober plaats in Seoul (Korea), en het EK/WK 100 km wordt op 8 november 2008 gehouden in Tarquinia (Italië). Voor beide kampioenschappen worden de nieuwe selectiecriteria gehanteerd. Voor het WK 24 uur zijn er voldoende heren die aan de criteria hebben voldaan om eventueel een team van drie personen samen te kunnen stellen. Bij de dames lijkt dat er niet in te zitten. Voor het EK/WK 100 km is de spoeling nog dunner, maar het zou kunnen dat er bij het NK 100 km in Winschoten (13 september a.s.) nog enkele lopers in slagen om aan de selectienormen te voldoen. Met alle lopers die in aanmerking komen voor uitzending wordt op korte termijn contact opgenomen. Volgend jaar wordt het EK/WK 100 km dichter bij huis gehouden: waarschijnlijk op 19 juni 2009 in Torhout, bij de fameuze Nacht van West-Vlaanderen. Bijkomend voordeel daarvan is dat er voor de lopers minder eigen kosten aan verbonden zullen zijn. Voor ultralopers die de ambitie hebben om ooit eens voor Nederland uit te komen misschien een extra stimulans om in Winschoten te proberen aan de limiettijden te voldoen.

Jaap Vis

Toevoeging (22-06) van Jan Vandendriessche:

Beste vrienden,

Ik heb met veel interesse het artikel gelezen waarin de nieuwe selectieprocedures voor de Nederlandse Ploeg werden toegelicht:

Toch wil ik nog iets toevoegen wat de betrokkenen ofwel (nog) niet weten of vergaten te vertellen.

Begin januari 2008 besliste de “IAU Executive Council” mijn voorstel goed te keuren om het WILDCARD –SYSTEEM in te voeren.

Wat is de reden en hoe werkt het?

De IAU besliste in 2005 om alleen nog de prestaties in IAU gelabelde wedstrijden als officiële prestaties te erkennen en ook alleen maar deze prestaties nog in aanmerking te nemen voor de berekening van de Travel Grants (TG) voor de MIAUC’s (Major IAU Competitions).
We moesten echter vaststellen dat deze koppeling “gelabelde wedstrijden/prestaties <> TG’s” niet altijd ideaal was.
Zo zijn er landen waar er geen 100K of 24H worden georganiseerd met als gevolg dat die lopers naar het buitenland moeten uitwijken voor een gelabelde wedstrijd.
Zo kon een beloftevolle jongere of sterke marathonloper die zijn debuut op de 100K of 24H wou maken niet van een TG genieten.
Om dit terug wat in evenwicht te brengen hebben we besloten dat elk land (dat lid is vd IAU) in de periode van 2 jaar maximaal 3 atleten een tijdelijk B-statuut kunnen geven ook al hebben ze (nog) niet aan de criteria voldaan.
Drie “wildcards” voor de 100K en drie voor de 24-uren. Let wel, dit is voor mannen en vrouwen samen.

Voorbeeld 1:

Nederland heeft met Veron Lust één B-loper op de 100km, Jan-Albert Lantink is de enige met een C-niveau.
Nu kan de KNAU of de door hen aangeduide selectieheren beslissen om bv. Jan-Albert voor het WK in Tarquinia als B-loper op te geven, samen met bv. een nobele onbekende. Dan krijgt NED voor dat ene MIAUC de TG’s voor drie B-lopers. Echter, dan blijft er nog slechts één “wildcard” over die men kan gebruiken voor de vrouwenploeg of oor het WK/EK volgend jaar in Torhout. Maw, de selectieheren krijgen drie troeven maar moeten er nog altijd heel voorzichtig mee omspringen.

Voorbeeld 2:

De Belgische mannenploeg bv. heeft momenteel zéker al minstens één A-loper en drie B-lopers en zal hier normaal gezien geen enkele wildcard nodig hebben voor Tarquinia/Rome. Daarentegen kunnen ze wel gebruikt worden om onze vrouwenploeg een betere TG te laten krijgen.

Ik hoop dat deze uitleg voldoende verhelderend was.

groetjes,

Jan Vandendriessche
International Association of Ultrarunners

IAU Director of Organisations

jan.vandendriessche@veki.be

Skype: jan_vandendriessche

http://www.veki.be
 

 
[ top pagina ] - [ Kalender info ]