Samenwerking Ultralopen en UltraNed

Door de samenwerking met de door Jean-Paul Praet gerunde website “Ultralopen” is een waardevolle versterking van de Ultra binnen de Benelux tot stand gekomen.

Zoals ook op de site Ultralopen http://users.pandora.be/ultra/weetjes.htm aangekondigd, zijn de krachten gebundeld om te komen tot één website waar iedereen binnen het Nederlandse taalgebied terecht kan. De voorstellen om tot samenwerking te komen werden door de huidige redactie van Ultraned (Martien Baars, Ton Smeets, Rob van den Hoek en Tom Hendriks) dan ook met enthousiasme ontvangen. Bij deze dan ook aan mij de eer om Jean-Paul Praet aan te kondigen als mede redactielid. Jean-Paul heeft niet alleen een indrukwekkend track record als ultraloper, maar heeft de afgelopen jaren ook een schitterende informatie bron op internet tot stand gebracht. Een en ander betekent concreet dat de Ultracup een eigen plaats krijgt op UltraNed. De Belgische wedstrijden meer aandacht krijgen in de kalender en het nieuws en de Ultra CV’s welke nu alleen op ULtralopen te vinden zijn ook op UltraNed een plaatsje gaan vinden.

Voorlopig blijven beide sites naast elkaar bestaan, daar er op technisch gebied nogal wat zaken geregeld dienen te worden.

Deze samenwerking is tevens een start tot het beter verdelen van zaken als kalender en uitslagen en techniek. Met name de laatste zes maanden ontbrak het mij aan tijd om fouten in de site op te lossen, uitslagen te bewerken en in te lezen in de database.

UltraNed – Tom Hendriks