Nieuwe 6 uursloop georganiseerd in Breda

Op 25 april wordt in het stadspark Breda een geheel nieuwe 6 uursloop georganiseerd. De Breda Runners for Life organiseert deze ultraloop als sponsorloop in samenwerking met av Veteranen Nederland. Meer informatie staat op Ultraned en op de eigen webstek,

Zondag 25 april
organiseert Breda Runners for Life
(onder auspiciën van av Veteranen Nederland) de
ValkenbergRUN
in het stadspark van Breda
PROGRAMMA

7.30 uur 6-uursloop solo of estafette
14.00 uur trimloop, 4500m tot 9000m
15.00 uur familieloop, 900m tot 4500m
15.30 uur wedstrijdloop, 4500m
16.00 uur estafetteloop, 4x 900m

Breda Runners for Life wordt gevormd door een groep enthousiaste lopers en loopsters, trainers en begeleiders. Zij zetten zich op sportieve wijze in voor de hulpbehoevende medemens.
Op 12, 13 en 14 mei doet Breda Runners for Life mee aan de RoPaRUN, de langste non-stop estafetteloop ter wereld: het parcours is 530 km lang en loopt van Rotterdam door Nederland, België en Noord-Frankrijk naar Parijs. De RoPaRUN is een sponsorloop. Het bijeengelopen geld (vorig jaar 2,4 miljoen) wordt ingezet om het leven van kanker-patiënten draaglijker te maken. Het motto van de RoPaRUN is:
“Geen dagen toevoegen aan het leven, maar leven toevoegen aan de dagen”.

De opbrengst van de ValkenbergRUN komt geheel ten goede aan het goede doel welke de stichting RoPaRUN nastreeft.

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Ton van ‘t Veer, telefoon 076 – 5213401 of Els Huijsmans 076 – 5612194 de internet site of stuur een E-mail naar: bredarun@westbrabant.net