De Drentse Elf Dorperntocht

Op zaterdag 17 juni 2000 wordt de eerste Drentse Elf Dorpentocht gehouden, over een 75 km lange route vanuit Westerbork.

Het is een toeristische tocht vooral bedoeld voor skeelers, maar ook fietsers en hardlopers kunnen aan het evenement meedoen. De tocht voert onder andere door schitterende dorpjes als Orvelte, Wezup, Schoonlo, Grolloo, Amen en Zwiggelte. De deelnemers dienen hun kontrolekaart af te laten stempelen in 11 Drentse dorpcafe’s. Met het oog op de skeelers is de route geheel verhard en omvat maar 5% klinkers, het gaat vooral over asfaltwegen en betonfietspaden. De route is volledig bepijld en tevens krijgen de deelnemers een routebeschrijving mee.

De starts vinden plaats bij de Hervormde Kerk in Westerbork en zijn als volgt ingedeeld:

Ultralopers: tussen 08.00 en 08.15 (maximaal 40 deelnemers)

Fietsers: tussen 09.30 en 10.00 (maximaal 200)

Skeelers: tussen 10.30 en 12.00 (maximaal 400)

Marathonlopers: tussen 12.00 en 12.15 (maximaal 40)

De ultralopers worden dus door zowel de fietsers als de skeelers
ingehaald. Uit de beschrijving wordt niet duidelijk of ook de later startende marathonlopers met passerende fietsers en skeelers op hun kortere parcours te maken krijgen. In de folder of op de website wordt (nog) niet vermeld of de organisatie bij de elf cafe’s ook eigen verzorgingsposten voor de lopers inricht of dat ze het begeleiden van lopers door fietsers (voor verzorging) toestaat.

Het evenement wordt georganiseerd door de Stichting De Drentse Elf Dorpentocht, onlangs opgericht door de Hervormde Diakonie Westerbork in het kader van het 400-jarig bestaan van de N.H.-Gemeente van Westerbork. De netto-opbrengst van de tocht gaat naar een kleinschalig goed doel: deze eerste keer is dat het Kinderdagverblijf van Marijke Zaalberg op Haiti. Het inschrijfgeld bedraagt f 25,- en dient voor 1 juni overgemaakt te worden op rek.nr. 3694.26.452 tnv Drentse Elf Dorpentocht te Westerbork. Het bedrag omvat een donatie van f 7,50 voor het goede doel en is tevens inclusief herinnering, een speciaal T-shirt.

De inschrijfgegevens met voor- & achternaam, adres met
postcode, telefoonnummer, en vermelding van het betreffende
tochtonderdeel (loper 75 km of 42 km) en de gewenste maat T-shirt XL of XXL, insturen naar Boerkamp 28, 9431 HW Westerbork. De inschrijving gaat volgens ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ en wordt pas geaccepteerd als zowel betaling als inschrijving binnen zijn en het beoogde maximum aantal deelnemers per onderdeel nog niet overschreden is. Men krijgt de bevestiging met start- en stempelkaart e.d. ruim 1 week van tevoren toegestuurd.

Info: http://members.tripod.lycos.nl/elfdorpentocht/index.html

Email: jan.visscher@noa.centric.nl

UltraNed is benieuwd naar de ervaringen op dit nieuwe parcours van 75 km en houdt zich aanbevolen voor verslagen van lopers naderhand. Temeer omdat uit de folder blijkt dat dit niet een eenmalig evenement is maar jaarlijks georganiseerd gaat worden.