De IAU gaat bestuur uittbreiden.

In verband met de verdere globalisering van de ultramarathon heeft de IAU (International Association of Ultrarunners) gemeend haar bestuur te moeten uitbreiden met Dirk Strumane (België) en Souhei Kobayashi (Japan).

In verband met de verdere globalisering van de ultramarathon heeft de IAU (International Association of Ultrarunners) gemeend haar bestuur te moeten uitbreiden met Dirk Strumane (België) en Souhei Kobayashi (Japan). Ten gevolge van de groeiende rol van de ultramarathon in de internationale atletiek zal het IAU bestuur geleidelijk worden uitgebreid van zeven naar de streefomvang van dertien leden. Er wordt gestreefd naar een bezetting waarbij alle continenten vertegenwoordigd zijn in het bestuur. Tot nu toe was het streven naar een geografische spreiding beperkt tot de adviesraad van de IAU.

De IAU is opgericht in 1983. Het eerste wereldkampioenschap onder auspiën van de IAU vond plaats in 1987. In 1992 werd de organisatorische structuur versterkt door naast het bestuur (de Executive Council) ook een adviesraad (General Council) in het leven te roepen. Thans staat de IAU wederom op het punt haar organisatorische structuur aan te passen onder druk van het toenemend belang van de ultramarathon.

Recentelijk is via de website Ultramarathon World (//fox.nstn.ca/~dblaikie) bekend gemaakt dat drie prominente leden van het IAU bestuur (de Executive Council) hun lidmaatschap hebben opgezegd. Het betreft de Australiër Geoff Hook, de Amerikaan Dan Brannen (algemeen secretaris) en de Brit Andy Milroy (technisch directeur).

De IAU betreurt het dat al in een zo vroeg stadium van verandering onbespreekbare standpunten zijn ingenomen. De noodzaak tot verdere ontwikkeling van de organisatorische structuur van de IAU is echter onontkoombaar. De IAU verliest drie belangrijke mensen die tot op heden erg veel werk hebben verzet voor de IAU in het bijzonder en de ultramarathon in het algemeen.

Anton Smeets
technisch gedelegeerde IAU General Council

Peeldijk 11
6024 BX Budel Dorplein

tel & fax 0495 – 496 796
e-mail ton.smeets@ouh.nl